Τρίκορφο - 1ο Πεδίο

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

1. ΚΛΑΣΣΙΚΗ 120 26/12/63 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ,ΝΑΣΤΟΣ,ΓΑΛΗΝΟΣ,ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ
2. ΨΕΥΤΗΣ 120 19/06/83 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,ΤΣΙΛΟΓΙΩΡΓΗΣ

3. ΑΝΕΜΩΝΗ

120 29/8/92 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ,Χ'ΖΥΡΛΗΣ
α. παραλλαγή 20 ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ
4. ΤΖΩΝΗ 120 19/6/83 ΡΑΖΑΚΟΣ,ΜΟΥΣΤΡΗΣ
5. ΠΙΛΙΕ 120 27/6/81 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,ΠΡΑΣΙΝΗΣ
6. PROJECT Iουλ-98 Χ’’ΖΥΡΛΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
7. ΝΤΙΡΕΚΤ ΠΙΛΙΕ 130 7/11/1993 ΤΣΙΛΟΓΙΩΡΓΗΣ,ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ
8. ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΠΟΣ 130 21/8/93 Χ'ΖΥΡΛΗΣ, ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ
9. ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
10. ΠΗΤΕΡΠΑΝ 150 29/8/93 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ,ΜΑΝΑΛΗΣ

 


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τρίκορφο - 2ο Πεδίο »