29 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2020

23-24 Φεβρουαρίου 2019

2 Φεβρουαρίου 2019

19-20 Δεκεμβρίου 2015

15 Φεβρουαρίου 2015

13-14 Δεκεμβρίου 2014

13 Ιανουαρίου 2013

18-19 Σεπτεμβρίου 2010

24 Φεβρουαρίου 2008