Χειμερινή ανάβαση στην Καρτάλκα

Από την ανάβαση του Συλλόγου στο Φαλακρό την Κυριακή 27/1/2013.

Λήψη - Μοντάζ: Γιώργος Παρσαλίδης.