Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Γιάννης Γκίκας (Πρόεδρος)

Βασίλης Κυριλλίδης (Αντιπρόεδρος)

Δημήτρης Αλάγιαλης (Γενικός γραμματέας)

Φωτεινή Φετά (Έφορος ορειβασίας)

Ανδρέας Μπάρτζος (Ταμίας)

Νίκη Σαραγιώτη (Αναπλ. γεν. γραμματέας)

Αλέξανδρος Ανδρεάδης (Έφορος υλικών)

Παναγιώτης Αθανασιάδης ( Έφορος καταφυγίου)

Βαγγέλης Φάκας (Μέλος)

 

Κλεάνθης Μπόζης (Αναπλ. μέλος)

Γιώργος Μιχαηλίδης (Αναπλ. μέλος)

Γιάννης Ιωάννου (Αναπλ. μέλος)