2008

Διάσχιση Φαλακρού

Διάσχιση Φαλακρού

02 Νοεμβρίου 2008

Διάσχιση στο Pirin

Διάσχιση στο Pirin

4 Οκτωβρίου 2008

Ανάβαση στο Πιρίν

Ανάβαση στο Πιρίν

05-06 Απριλίου 2008