2009

Στα Χάνια του Πηλίου

Στα Χάνια του Πηλίου

26-27 Σεπτεμβρίου 2009

69η Π.Ο.Σ. - Βαρδούσια

69η Π.Ο.Σ. - Βαρδούσια

18-19 Ιουλίοιυ 2009

Ανάβαση στο Σμόλικα

Ανάβαση στο Σμόλικα

12-13-14 Ιουνίου 2009

Χιονότρυπα Φαλακρού

Χιονότρυπα Φαλακρού

8 Φεβρουαρίου 2009

Παγγαίο - Τρίκορφο

Παγγαίο - Τρίκορφο

25 Ιανουαρίου 2009