2012

Λεκάνη Καβάλας

Λεκάνη Καβάλας

11 Νοεμβρίου 2012

Διάσχιση Παγγαίου

Διάσχιση Παγγαίου

22-23 Σεπτεμβρίου 2012

Ανάβαση στον Όλυμπο

Ανάβαση στον Όλυμπο

19-20 Αυγούστου 2012

Βάλια Κάλντα - Φλέγκες

Βάλια Κάλντα - Φλέγκες

29-30 Ιουνίου / 1 Ιουλίου 2012

Διάσχιση Φαλακρού

Διάσχιση Φαλακρού

28-29 Απριλίου 2012

Λειβαδίτης Ξάνθης

Λειβαδίτης Ξάνθης

22 Απριλίου 2012

Διάσχιση Υψάριου

Διάσχιση Υψάριου

7-8 Απριλίου 2012

Θρακικά Μετέωρα

Θρακικά Μετέωρα

25 Μαρτίου 2012

Ανάβαση στον Κόζιακα

Ανάβαση στον Κόζιακα

27 Φεβρουαρίου 2012