Πεζοπορία στο Ρέμα της Μεσορόπης

Πεζοπορία στο Ρέμα της Μεσορόπης μέχρι την Βοσκοβρύση (Τσομπαν-Σουΐ) στις 14 Σεπτεμβρίου 2008.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διάσχιση Φαλακρού »