Πέτρινο γεφύρι του Λαζίδη (Ποδοχώρι)

Το γεφύρι βρίσκεται στο κέντρο του Ποδοχωρίου  και γεφυρώνει το κεντρικό ρέμα του χωριού. Το όνομά του προέρχεται από τον ιδιοκτήτη παρακείμενου μύλου.  Στην περιοχή, στο παρελθόν,  λειτουργούσαν συνολικά  τέσσερις νερόμυλοι, από τους οποίους ο ένας σώζεται μέχρι και σήμερα στα δεξιά της ανάντη  πλευράς του γεφυριού.

Είναι μονότοξο και το τόξο του φέρει μια σειρά από πέτρες (θολίτες) που εναλλάσσονται με λεπτά διακοσμητικά κεραμικά, κάτι που παραπέμπει στην βυζαντινή ακόμα περίοδο.  Για να εξυπηρετήσει   τις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης των οχημάτων, έγινε κάποια στιγμή διαπλάτυνση του καταστρώματός του προς την κατάντη πλευρά, ενώ προστέθηκαν και προστατευτικά κιγκλιδώματα, που αλλοίωσαν την αρχική φυσιογνωμία του.  Το 2012 έγιναν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, κατά τις οποίες  στρώθηκε το κατάστρωμά του με  σχιστόπλακες και τα προστατευτικά κάγκελα αντικαταστάθηκαν από πετρόχτιστο στηθαίο. 

Το συναντάμε μερικά μέτρα πιο πέρα από το σχολείο, στον δρόμο που ενώνει τις δύο συνοικίες του χωριού.  

 

 

Χάρτης:

Συντεταγμένες: 40.835481° Ν / 24.024000° Ε

Εκτύπωση

 

 

Φωτογραφίες: