20-21 Απριλίου 2019

2-3 Ιουνίου 2018

4-5 Απριλίου 2015

12 Απριλίου 2014

7-8 Απριλίου 2012

16-17 Απριλίου 2011

16-17 Οκτωβρίου 2010

27-28 Οκτωβρίου 2007