Ανάβαση στο Βόιο Κοζάνης

Από την ανάβαση του ΕΟΣ Καβάλας στην κορυφή Πρ.Ηλίας του Βοίου και στους καταρράκτες του Σκοτωμένου Νερού στις 28 Απριλίου 2013.