Ανάβαση στην κορυφή του Mont Blanc (4810 m)

Από την ανάβαση 6 μελών του ΕΟΣ Καβάλας στην κορυφή του Mont Blanc (4810 m) στις 25/7/2016.