Προπόνηση Διατροφή και Τροφοδοσία στην αγωνιστική προσπάθεια

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
στην αγωνιστική προσπάθεια μαραθωνίου - υπερμαραθωνίου
(καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας).

Εισηγητές: Γιάννης Τζανετάκης, Νίκος Σιδερίδης