Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2009

sxoli.jpg

Ο ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 4γ του καταστατικού του, διοργανώνει ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτής της σχολής είναι ο Μπόσκος Απόστολος, Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκί της ΕΟΟΑ (Τηλ:693 7293486).


 

sxoli.jpg

 

Ο ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 4γ του καταστατικού του, διοργανώνει ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ.

Η σχολή ορειβασίας προσφέρει μια γενική γνωριμία με το βουνό, την ορειβασία και τις διάφορες παραμέτρους τους. Στόχος είναι η εκμάθηση και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις κυριότερες ορειβατικές τεχνικές ώστε να είναι δυνατή η άνετη και η ασφαλής κίνηση τους στο δύσκολο χειμερινό βουνό.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτής της σχολής είναι ο Μπόσκος Απόστολος, Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκί της ΕΟΟΑ (Τηλ:693 7293486).

 

Προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του συλλόγου καθώς και μέλη άλλων συλλόγων που ανήκουν στην ΕΟΟΑ και πληρούν τους παρακάτω όρους:

α. Είναι πάνω από 18 ετών.

β. Διαθέτουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση καλής υγείας. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί 60 ημέρες κατά το μέγιστο, πριν από την ημερομηνία αίτησης παρακολούθησης της σχολής από γιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο.

γ. Είναι ασφαλισμένοι με ειδικό ασφαλιστήριο κατ’ ατυχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σχολή.

δ. Υποβάλουν αίτηση σε έντυπο του Σωματείου που θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο - φύλο - ημερομηνία και τόπο γέννησης - εθνικότητα - διεύθυνση κατοικίας και ομάδα αίματος. Η αίτηση συνοδεύεται από μία φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου) και από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) του υποψηφίου.

 

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ:

Η διάρκεια, το πρόγραμμα, η ύλη, οι μέθοδοι, το επίπεδο και ο έλεγχος της εκπαίδευσης, καθώς και η διαδικασία επικύρωσής της, βασίζονται στις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές ορειβατικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις συνθήκες της χώρας μας και στους κανονισμούς της Ε.Ο.Ο.Α.

Στους αποφοίτους η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Ορειβασίας, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Αρχηγών Αναβάσεων, Μέσου Επιπέδου, Ανωτέρου Επιπέδου, Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών) που διοργανώνει η ΕOOA.

 

Πρόγραμμα:

Τα πρακτικά μαθήματα της σχολής πραγματοποιούνται σε βουνά ενώ τα θεωρητικά στα καταφύγια ή στα γραφεία του συλλόγου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) διήμερες εξορμήσεις (σ/κ) σε βουνά και (3) μαθήματα θεωρητικά με θέματα όπως ορειβατικός εξοπλισμός, προσανατολισμός, μετεωρολογία, πρόγνωση χιονοστιβάδων, διατροφή, πρώτες βοήθειες.

Το πρόγραμμα της σχολής μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τις καιρικές συνθήκες ή άλλους ειδικούς παράγοντες.

 

Εξοπλισμός:

Παρέχεται όλος ο ειδικός εξοπλισμός, όπως πιολέ, κραμπόν, σχοινιά, αλουμινογωνιές, παγόβιδες κτλ. εκτός από τον προσωπικό εξοπλισμό και εφόδια όπως ειδικός ρουχισμός, μπότες και σακίδιο.

 

Έναρξη:

Η πρώτη συνάντηση της Σχολής Ορειβασίας 2009 θα πραγματοποιηθεί στις 7/2/2009

 

Κόστος:

Το κόστος της σχολής ορίζεται στα 200€ και περιλαμβάνει την αμοιβή του εκπαιδευτή και βοηθών, παροχή και χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη για όλη την διάρκεια της σχολής. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τα οποία βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Οι Εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν την συνέχιση της παρακολούθησης σε κάποιον, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφάλειας.

 Η διδακτέα ύλη της Σχολής Ορειβασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

1. Ορειβατικός εξοπλισμός: επιλογή, χρήση, συντήρηση
2. Ελληνική & παγκόσμια ιστορία της ορειβασίας
3. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική
4. Διεθνή & εθνικά μονοπάτια
5. Προπόνηση, φυσική κατάσταση
6. Διατροφή στο βουνό
7. Τεχνικές ορεινής πεζοπορίας, κίνηση σε ξερό πεδίο
8. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής
9. Προσανατολισμός (διόπτευση με πυξίδα, ανάγνωση χάρτη, χάραξη πορείας )
10. Κίνηση στο χιόνι
11. Χρήση κραμπόν-πιολέ
12. Τεχνικές self-arrest (αυτό-φρενάρισμα σε χιονισμένη πλαγιά)
13. Κόμποι: οχτάρι, ημίδεσμος, ψαλιδιά, μισή ψαλιδιά, ιμαντόκομπος, ψαρόκομπος, μουλαρόκομπος, γαλλικός αυτοσφιγγόμενος, προύζικ
14. Ταυτόχρονη κίνηση
15. Ασφάλειες χιονιού: πιολέ, αλουμινογωνιές, deadman
16. Δυναμική & στατική ασφάλιση
17. Αντοχή υλικών
18. Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης
19. Κατασκευή παγοσπηλιάς-χιονότρυπας
20. Χειμερινή διαβίωση, bivouac
21. Αρχές μετεωρολογίας
22. Κίνδυνοι στο βουνό
23. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
24. Πρώτες Βοήθειες
25. Κρυοπαγήματα, υποθερμία
26. Νόσος του βουνού
27. Ποιότητες χιονιού
28. Χιονοστιβάδες πρόγνωση & διάσωση (χρήση ARVA, avalanche probe)
29. Μεταφορά τραυματία, κατασκευή πρόχειρου φορείου
30. Κίνηση σε φιξαρισμένα σχοινιά
31. Χειμερινή αναρρίχηση (εισαγωγή)
32. Αρχές συνοδείας ομάδος στο βουνό


resize_of_-2009.jpg